// Removes parent element if child contains a class - tablepress bug fix

Rada školy

Zamestnanci
predsedaHudecová Henrietzástupca rodičov
podpredsedaKimličková Adrianapedagóg
členŽideková Eleonórapedagóg
členHubáčová Ivanazástupca rodičov
členKotríková Jarmilazástupca rodičov
členIhradská Miriamzástupca rodičov
členPopulovová Evaprevádzkový zamestnanec
členMgr. Pener Jozefdelegovaný za MÚ Ružinov
členMgr. Adamec Igordelegovaný za MÚ Ružinov
členIng. Tomášková Tatianadelegovaný za MÚ Ružinov
členIng. Hrapko Peterdelegovaný za MÚ Ružinov