// Removes parent element if child contains a class - tablepress bug fix

Projekty

Naše projekty
Projekt Kaufland Čerstvé Hlavičky
Kaufland - Čerstvé hlavičky

Naša materská škola sa zapojila do projektu Kaufland Čerstvé hlavičky. Materské školy môžu získať ovocie a zeleninu na týždennej báze počas celého školského roka.

Hlasovanie bude prebiehať od 28.4.-1.6.2022 na stránke www.cerstvehlavicky.sk

Motýlia Záhrada - Projekt
Motýlia Záhrada
Deti v každej triede budú v nádobe pozorovať najskôr húseničky, ktoré sa neskôr zakuklia a potom sa prenesú do „motýlej záhrady“ kde sa po 7-14 dňoch vyliahnu motýle.

Keď sa motýle vyliahnu, deti môžu do motýlej záhrady pridávať kvetinky, vetvičky a listy, alebo kúsok jablka, pomaranča ako aj sladký nektár. Zároveň budeme pozorovať ako motýle pijú nektár pomocou cuciaka. Po niekoľkých dňoch pozorovania motýle vypustíme do našej školskej záhrady na kvetinový záhon. Deti budú môcť vidieť fascinujúci svet prírody zblízka. Budú sledovať vývoj motýľa Babôčka Bodliaková – od húsenice, cez kuklu a vyliahnutie prekrásneho motýľa.

Viac informácii o projekte nájdete TU.

Poníkovo - Projekt
Poníkovo
Novou celoročnou aktivitou materskej školy je projekt „Koníky naši kamaráti“, v ktorom všetkým deťom ponúkame jedinečnú možnosť relaxovania a vozenia sa na malých shetlandských poníkoch priamo v areáli materskej školy.

Cieľom tohto projektu nie je poskytovať hipoterapiu, ale dopriať deťom kontakt so zvieratkami, konkrétne v tomto prípade s poníkmi. Poníky budú materskú školu navštevovať raz do mesiaca počas celého školského roka. Každé dieťa, ktoré si bude chcieť vyskúšať jazdu na poníkovi, absolvuje okruh dlhý 300 metrov, pod vedením profesionálnych inštruktorov.

Olompiáda - Projekt
Olompiáda
Projekt s názvom „OLOMPIADA“ je dlhodobý program, ktorého cieľom je dostať do povedomia žiakov a pedagógov škôl systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie komunálneho odpadu v školských zariadeniach Bratislavy.

Projekt je postavený tak, aby hravou formou, metódami zážitkového učenia, rozvojom kreativity a súťaživosti pozitívne pôsobil na rozvoj vedomostí detí a mládeže ale i dospelej generácie o separácii odpadov.