// Removes parent element if child contains a class - tablepress bug fix

Prečo si nás vybrať

l

O materskej škôlke

Naša materská škola sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Ružinov.

Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom predškolského veku a je zaradená do siete škôl. Realizuje edukáciu detí od 3 do 6 rokov a edukáciu detí s odloženou školskou dochádzkou.

Výchovno – vzdelávacia činnosť

Naším hlavným cieľom je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Moderné vzdelávanie

Pri výučbe detí používame moderné vyučovacie metódy, ktoré zahŕňajú prácu s najnovšími elektronickými učebnými pomôckami a výučbovými softvérmi. Tieto digitálne technológie používame pri hrách, edukačných činnostiach aj aktivitách.

Stravovanie

Ako jedna z mála školských jedální, vychádzame v ústrety rodičom detí, ktoré majú zdravotné problémy, ako rôzne alergie alebo intolerancia na potraviny (laktóza, orechy, kakao, citrusy,…).

Prevencia šírenia chorôb

Pomocou digitálnej technológie – skríningu zvýšenej teploty u detí – sa snažíme čo najskôr zachytiť u dieťaťa nastávajúcu chorobu a predchádzať tak ďaľšiemu šíreniu.

Skríning - Prevencia Šírenia Chorôb