// Removes parent element if child contains a class - tablepress bug fix

Darujte 2%

Ako každý rok, opäť si Vás dovoľujeme požiadať o 2%, ktoré použijeme pre naše deti.
Všetky informácie potrebné pre ich poukázanie nájdete na stránke www.rozhodni.sk
Tu je zopár najdôležitejších bodov:

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

 1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať z nej 2% – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poskytnúť. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
 4. Vytlačte si tlačivo Vyhlásenie, ktoré už s vyplnenými údajmi nájdete a stiahnete tu:
 • OZ Medzilaborecká, OZ Farbičky čarbičky – Haburská 4
 1. Doplňte vaše údaje do Vyhlásenia, spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Ak potrebujete pomoc, prečítajte si Poučenie na vyplnenie vyhlásenia, ktoré nájdete nawww.rozhodni.sk.
 2. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 nadaňový úrad podľa Vášho bydliska.
 3. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.
 4. Kópiu vyplneného Vyhlásenia pre FO nám prosím odovzdajte (pri PO – sumu z daňového priznania právnickej osoby nám dajte vedieť). Tieto informácie potrebujeme vedieť, aby sme si mohli overiť, či na účet občianskeho združenia v prišli od štátu všetky vaše príspevky.
 • Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2017
 • Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) z dane pre právnické osoby