// Removes parent element if child contains a class - tablepress bug fix

Moderné vzdelávanie

Digitálne technológie ktoré používame
Interaktívna tabuľa - Moderné vzdelávanie
Interaktívna tabuľa
Interaktívna tabuľa je používaná pri vyučovacích procesoch. Deti si pomocou nej rozvíjajú logické myslenie, základy tvorivého a kritického myslenia a psychomotorické schopnosti.
Programovacia včielka - Moderné vzdelávanie
BEE-BOT, POM
Programovacia včielka BEE-BOT, POM je ideálna pre rozvíjanie logického myslenia a metakognitívnych zručností u detí. Včielka je vhodný výukový nástroj pre výučbu základov programovania, programovacích jazykov, informatiky a matematiky pre najmladších žiakov. Taktiež pomáha k rozvoju kompetencií vo všetkých oblastiach vzdelávania.