// Removes parent element if child contains a class - tablepress bug fix

Najnovšie Informácie

Vážení rodičia predškolákov,

Obraciame sa na Vás ohľadom nároku na dotáciu na stravovanie zo štátneho rozpočtu. Môžu nastať takéto prípady:

    • Deti v MŠ (všetky) ktoré žijú v rodine ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ich príjem je najviac vo výške životného minima (na deti môže byť uplatnený daňový bonus aj dotácia na stravu – rodič musí doniesť potvrdenie o tejto skutočnosti)
    • Deti predškoláci do 6 rokov veku (rodič má nárok na dvojitý daňový bonus aj na dotácie na obedy)
    • Dieťa od 6 rokov (rodič musí oznámiť či si bude uplatňovať zvýšený daňový bonus)
    • Ak si rodič bude uplatňovať zvýšený daňový bonus nebude mať nárok na dotáciu na stravu.
    • ak si nebude uplatňovať zvýšený daňový bonus bude mať nárok na dotácie – výhodnejšie je uplatniť si zvýšený daňový bonus.

Rodičia potrebujú čestné vyhlásenie vypísať, podpísať a priniesť. (k tomu potrebujeme rodné číslo dieťaťa a bydlisko dieťaťa)

Rodičia čo sa nahlásia do 6.9.2021 budú mať nárok od 1.10. a čo nahlásia v priebehu septembra také deti až od 1.11.

Formulár na uplatnenie nároku na dotáciu nájdete v sekcií TLAČIVÁ.