MŠ Medzilaborecká

Personál

VEDENIE ŠKOLY

RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY:

Krempaská Miriam

ZÁSTUPKYŇA MATERSKEJ ŠKOLY:

Tlčiková Andrea

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

1. triedaPočuchová Janatriedny učiteľ
Ihradská Miriam
2. triedaIvancsaiová Jolanatriedny učiteľ
Bendová Judita
3. triedaTomľanová Ivetatriedny učiteľ
Kováč Svetlana
4. triedaGudasová Zuzanatriedny učiteľ
Tlčíková Andreazástupkyňa

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Školská jedáleňvedúca šk. jedálne:Rojíková Michaela
hlavná kuchárka:Nagyová Magdaléna
pomocná kuchárka:Bertóková Romana
pomocná kuchárka:Bubáková Ľudmila
Ostatní zamestnanciupratovačka:Populovová Eva
upratovačka:Masaryková Iveta
upratovačka:Miháliková Zuzana