MŠ Medzilaborecká

Personál

VEDENIE ŠKOLY

RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY:

Krempaská Miriam

ZÁSTUPKYŇA MATERSKEJ ŠKOLY:

Tlčiková Andrea

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

1. triedaŽideková Eleonóratriedny učiteľ
Mgr. Martina Číková
2. triedaOravcová Darinatriedny učiteľ
Ivancsaiová Jolana
3. triedaRepková Monikatriedny učiteľ
Kováč Svetlana
4. triedaTlčiková Andreatriedny učiteľ
Gudasová Zuzana

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Školská jedáleňIng. Bubáková Ľudmila
Polláková Helena
Brodská Miroslava
Vedúca ŠJRojková Michaela
Ostatní zamestnanciPopulovová Eva
Masaryková Iveta
Bertóková Romana