MŠ Haburská

Personál

VEDENIE ŠKOLY

RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY:

Krempaská Miriam

ZÁSTUPKYŇA MATERSKEJ ŠKOLY:

Tlčiková Andrea

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

1. triedaIngrid Kissovátriedny učiteľ
Zuzana Oružinská
2. triedaDenisa Pavlíkovátriedny učiteľ
Miriam Krempaskáriad. školy
3. triedaAndrea Šulíkovátriedny učiteľ
Mgr. Zuzana Drábová
4. triedaJana Fábryovátriedny učiteľ
Mgr. Henrieta Suliková

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Školská jedáleňvedúca šk. jedálne:Páleníková Anna
hlavná kuchárka:Vidrová Marta
Marečková Iveta
Magulová Eva
Ostatní zamestnanciupratovačka:Dubická Iveta
upratovačka:Cigánková Barbora
upratovačka:Glonecová Andrea
školník:Khula Milan