MŠ Haburská

Personál

VEDENIE ŠKOLY

RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY:

Krempaská Miriam

ZÁSTUPKYŇA MATERSKEJ ŠKOLY:

Tlčiková Andrea

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

1. triedaMgr. Drábová Zuzana
Šulíková Andreatriedny učiteľ
2. triedaKissová Ingrid
Kimličková Adrianatriedny učiteľ
3. triedaFábryová Jana
Mgr. Suliková Henrietatriedny učiteľ
4. triedariad. škôlky Krempaská Miriam
Pavlíková Denisatriedny učiteľ

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Školská jedáleňvedúca šk. jedálne:Páleníková Anna
hlavná kuchárka:Vidrová Marta
Marečková Iveta
Magulová Eva
Ostatní zamestnanciupratovačka:Dubická Iveta
upratovačka:Cigánková Barbora
upratovačka:Glonecová Andrea
školník:Khula Milan