MŠ Haburská

Personál

VEDENIE ŠKOLY

RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY:

Krempaská Miriam

ZÁSTUPKYŇA MATERSKEJ ŠKOLY:

Tlčiková Andrea

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

1. triedariad. škôlky Krempaská Miriam
Pavlíková Denisatriedny učiteľ
2. triedaMgr. Drábová Zuzana
Šulíková Andreatriedny učiteľ
3. triedaKissová Ingrid
Kimličková Adrianatriedny učiteľ
4. triedaFábryová Jana
Mgr. Suliková Henrietatriedny učiteľ

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Školská jedáleňvedúca šk. jedálne:Páleníková Anna
hlavná kuchárka:Vidrová Marta
Marečková Iveta
Magulová Eva
Ostatní zamestnanciupratovačka:Dubická Iveta
upratovačka:Cigánková Barbora
upratovačka:Glonecová Andrea
školník:Khula Milan